Hlavička

O nás

Historie

Naše farma vznikla v roce 1998, kdy jsme si pořídíli základní stádo skotu plemene Galloway a ke svým pozemkům jsme si pronajali asi 50 ha pozemků obecních, i od drobných vlastníků. Jelikož hospodaříme v oblasti, kde část pozemků, námi obhospodařovaných se nachází v CHKO , zvolili jsme plemeno i způsob hospodaření, který by byl co nejšetrnější k přírodě. Svou myšlenku, hospodařit ekologicky, jsme se rozhodli legalizovat na sklonku roku 2002, kdy jsme podali žádost o registraci ekologického zemědělství (viz aktuální certifikát ).

Skot

Na naší farmě je pastevně odchováván skot plemene Galloway. Přes léto je stín zajišťován v remízkách na okraji lesů, které jsou součástí pastvin. Zimní období snáší tento druh skotu bez problémů, nevadí mu ani vysoká sněhová pokrývka. Přes vegetační období zvířata paseme, přes zimu přikrmujeme senem a solí s min. lizem na různá místa pastvin tak, aby nedošlo k rozbahnění. Napájení je celoročně zajištěno z přírodních průtočných napajedel.

Plemenitba je naprosto přirozená, vzhledem k tomu, že nejde o klasické masné plemeno, není chov podřízen dosažení maximálních přírůstků. Nedodržuje se tudíž, ani přísné sezónní telení. Ve stádě je celoročně plemenný býk PASCAL - ZGA 334, který je obměňován 1 x za 3 roky.

Ovce

Ovce chováme proto, že spásají nedopasky po skotu, a tak omezujeme vjíždění mechanismů na pastviny. Zatím máme plemeno Východofriška a Suffolk, ale chtěli bychom do budoucna ještě odolnější plemeno (Kent, Vřesová ovce). Pro ovečky máme k dispozici lehkou stavbu 4 x 4 m s výběhem, kterou využíváme v době bahnění . Ovce mají volný přístup na pastviny i k napajedlům. Beránci jsou poráženi pro vlastní spotřebu, ovečky jsou rozprodány do jiných chovů a částečně ponechány pro doplnění chovu vlastního.

Další

Součástí našeho chovu je klisna Lady, plemene Pinto,která je volně pasena s možností úkrytu před nepřízní počasí v lehkém přístřešku. V roce 2004 jsme se dočkali prvního přírůstku, hřebečka Lukase.

Všechny pozemky jsou trvale zatravněny a přihnojovány pouze chlévskou mrvou, vyprodukovanou vlastním stádem. Seno lisujeme do kulatých balíků a uskladňujeme do stohu, který před zimou nadkrýváme. Do budoucna bychom si chtěli na uskladnění sena pořídit lehkou stavbu. Naše zvířata krmíme vlastním senem, kterého nám námi obhospodařované pozemky poskytují dostatek.

Také se doplňkově zabýváme drobnými zemními pracemi a disponujeme půjčovnou malé stavební mechanizace.

Login